Тайната зад врата с номер 45

Тайната зад врата с номер 45

Тайната зад врата с номер 45 Добре дошли в Светът на Байта. В този пост ще видим каква тайна е скрита зад врата с номер 45 Тя се отключва с 3, 3 и 5 и нейното отключване в играта „Бялата шапка и древният ключ“ носи 5 точки. Тайната зад тази врата е свързана с...
Тайната скрита зад врати 26 и 76

Тайната скрита зад врати 26 и 76

Тайната скрита зад врати 26 и 76   Добре дошли в Светът на Байта. В този пост ще видим каква тайна е скрита зад врати с номера 26 и 76 Врата номер 76 се отключва с 2, 2 и 19, защото 76=2*2*19 и нейното отключване в играта „Бялата шапка и древният ключ“ носи 5...
Тайната зад врата с номер 34

Тайната зад врата с номер 34

Тайната зад врата с номер 34 Добре дошли в Светът на Байта.В този пост ще видим каква тайна е скрита зад врата номер 34. Тя се отключва с 2 и 17 и нейното отключване в играта „Бялата шапка и древният ключ“ носи 4 точки. Тайната зад тази врата е свързана с числата на...
Защо програмистите бъркат Halloween и Коледа?

Защо програмистите бъркат Halloween и Коледа?

Защо програмистите бъркат Halloween и Коледа? „Светът на Байта – естествените числа“ има много общо с компютърните науки защото компютърните науки произлизат от математиката. А науката, която изучава естествените числа е аритметиката. Изучаването на естествените числа...
Светът на Байта и бройните системи

Светът на Байта и бройните системи

Светът на Байта и бройните системи В „Светът на Байта – естествените числа“ разглеждаме числата по начин, който се различава от ежедневното им свързване с количество. Разглеждаме ги като език за записване на онова, което остава, когато махнем ежедневното разбиране за...
Трудно е да се каже

Трудно е да се каже

Трудно е да се каже Проблемът със сумата на трите куба Съществува предположение, че всяко число, което при делене на 9 дава остатък различен от 4 или 5 може да бъде представено като сума на кубовете на 3 цели числа. Това предположение не е доказано и не е опровергано....