Трудно е да се каже

Трудно е да се каже

Трудно е да се каже Проблемът със сумата на трите куба Съществува предположение, че всяко число, което при делене на 9 дава остатък различен от 4 или 5 може да бъде представено като сума на кубовете на 3 цели числа. Това предположение не е доказано и не е опровергано....
Числови редици свързани с множества

Числови редици свързани с множества

Числови редици свързани с множества Телефонни числа 1, 1, 2, 4, 10, 26, 76, …   Да предположим, че една телефонна услуга има n абоната, всеки двама от които са свързани помежду си чрез телефонен кабел. Колко различни комбинации от разговори могат да бъдат...
Рекурентни редици

Рекурентни редици

Рекурентни редици Числа на Фибоначи 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …   P1=1 P2=1   Рекурентна формула Pn=Pn-1 + Pn-2 Числа на Падован 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86,… P1=1 P2=1 P3=1 Рекурентна формула Pn=Pn-2 + Pn-3  ...
Фигурални числа

Фигурални числа

Фигурални числа Триъгълни числа: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, … Триъгълни числа – n-тото триъгълно число Pn е броят на отделните точки в шаблон от точки, състоящ се от очертанията на правилни триъгълници със страни до n точки, когато триъгълниците...
Светът на Байта – Естествените числа

Светът на Байта – Естествените числа

Светът на Байта – Естествените числа Светът на Байта е помагало от ново поколение, чиято цел е да помогне на учениците и техните родители и учители да изградят математически усет към естествените числа. Защо се налага това? Ние хората се раждаме със способността...
От какво са направени числата или защо разказването на истории в час по математика трябва да продължи!

От какво са направени числата или защо разказването на истории в час по математика трябва да продължи!

От какво са направени числата или защо разказването на истории в час по математика трябва да продължи! Всеки, който създава образователни материали, трябва да ги демонстрира поне веднъж сам пред тези, за които са създадени. Най-добре няколко пъти. Много често...