Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1

Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1

Начало За Книгата Сгъни Наука Сгъни Наука-Кубът Сгъни Наука-Призма Светът на Байта Блог Контакти Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1 Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1 Отличителна черта на STEM-подхода е, че трябва да има някакъв продукт в...