Наръчник за разчитане на късметите от баницата

Наръчник за разчитане на късметите от баницата

Начало За Книгата Сгъни Наука Сгъни Наука-Кубът Сгъни Наука-Призма Нагледна Математика Блог Контакти Наръчник за разчитане на късметите от баницата  Веднага след завършването на поредната обиколка на Земята около най-близката звезда, ние се събираме около масата и...