Сгъни наука – Кубът

е иновативно учебно помагало
за 5-и и по-горен клас
Произведено от InBytes Ltd.

Автор: Мариела Станчева.
График дизайн: Диана Хана.

Цена 25.99 лв.

„СГЪНИ НАУКА – КУБЪТ“ съдържа 5 теми:

Какво е куб и какви са неговите основни свойства

Повърхнина на куб

Обем на куб

Чертане на куб

Сечения на куб с равнина

„СГЪНИ НАУКА – кубът“ в действие

Започваме заедно едно приключение в света на математиката

Нашите продукти вдъхновяват. Ние разказваме вдъхновяващи истории от миналото, настоящето и бъдещето. Чрез тях насърчаваме всеки да създаде част от бъдещето.

marielastan4eva@gmail.com