Сгъни наука-призма

е иновативно учебно помагало
за 6-и и по-горен клас
Произведено от InBytes Ltd.

Автор: Мариела Станчева.
График дизайн: Диана Хана.

Цена 25.99 лв.

Какво съдържа „СГЪНИ НАУКА – призма“

ТЕМИ

Призма. Основни понятия.

Права призма

Правилна призма

Паралелепипед

СТЕМ ПРОЕКТИ

Градът на миналото

Прав ли е бил Дарвин?

Градът на бъдещето

Съдържание
на кутията:

• 4 експериментални дъски с
монтирани призми и елементи.
• 16 карти с разгъвки на призми.
• Отговори на поставените
математически проблеми.
• Дървени части за STEM
проектите.

Започваме заедно едно приключение в света на математиката

Нашите продукти вдъхновяват. Ние разказваме вдъхновяващи истории от миналото, настоящето и бъдещето. Чрез тях насърчаваме всеки да създаде част от бъдещето.

marielastan4eva@gmail.com