Сгъни наука – карти за
откривателство

е иновативно учебно помагало
за 5-и и по-горен клас
Произведено от InBytes Ltd.

Автор: Мариела Станчева.
График дизайн: Диана Хана.

Цена 15.99 лв.

„Сгъни наука – карти за
откривателство“ съдържа 52 карти:

Игри

С помощта на картите за откривателство могат да се играят 2 игри:
Игрите ни отвеждат на далечната планета Хекса, на която заселниците трябва да се справят с различни проблеми.
„Заселници на Хекса“ е игра с 35 карти за 3-7 играча, която развива пространственото виждане. На планетата Хекса, заселници трябва да построят подслон. Правилата можете да видите тук: (видео)
„Тайните на Хекса“ е игра с 12 карти за 2 играча, която развива пространственото виждане. На планетата Хекса са скрити тайни, които само човекът събрал всички части може да разкрие. Правилата можете да видите тук: (видео)

Задачи в стила на PISA

Конструиране на задачи за изучаване на куб в стила на PISA
С помощта на картите за откривателство могат да се конструират повече от 100 различни
задачи, които се групират около различни свойства на куба.
Задачи за пространствено виждане.
Задачи за асоциации на обеми и предмети.
Задачи за чертане на куб.
Задачи за обем и повърхнина на куб.
Задачи за преминаване от една мерна единица в друга.
Задачи за развивка на куб.
Шаблони за задачи с различна сложност и работни листи можете да изтеглите тук: (PDF-files)
https://drive.google.com/drive/folders/1zYCJngoUFTOOpdbOYYUPtvGpFvnO2mJs?usp=sharing

 

Още идеи

С картите за откривателство могат да се конструират и други задачи от различни области
на математиката
Задачи от класическа вероятност.
Задачи от покритие на равнина и ред на хексамино.
Други задачи с картите за откривателство можете да изтеглите тук: (PDF file)
https://drive.google.com/drive/folders/1zYCJngoUFTOOpdbOYYUPtvGpFvnO2mJs?usp=sharing

Правилата на игрите
можете да видите тук:

Започваме заедно едно приключение в света на математиката

Нашите продукти вдъхновяват. Ние разказваме вдъхновяващи истории от миналото, настоящето и бъдещето. Чрез тях насърчаваме всеки да създаде част от бъдещето.

marielastan4eva@gmail.com