STEM за Училища

Представяме ви нашите STEM проекти, предназначени за цели класове.

 • Проектите имат ясна цел и научна основа.
 • Те са фокусирани върху разрешаването на реален проблем.
 • За реализирането им е необходима креативност и иновативност.
 • Те обхващат няколко учебни дисциплини и предполагат както индивидуални усилия, така и екипна работа.
 • Всички STEM проекти са снабдени с материали за многократна употреба.

Проектът е подходящ за STEM пространства от направления:

 • STEM лаборатории за природни науки
 • 3D Дизайн и прототипиране

5 - 6 клас

6 учебни часа

690 лв

Проектът включва:

 • 30 броя експериментални дъски за изучаване на куб за многократна
  употреба с включени елементи за изследване, достатъчни за един клас.
  Експерименталните дъски могат да се използват и за дейности извън
  проекта.
 •  30 комплекта карти хексамино (35 броя в комплект) за многократна
  употреба, достатъчни за един клас. Картите хексамино могат да се
  използват и за провеждане на други активности извън проекта.
 •  Сценарий за провеждане на часовете и всички необходими шаблони и работни листи в дигитален формат
 •  On-line обучение на до 5 учители за провеждане на часове базирани на експерименталната математика (2 учебни часа)

Проектът е подходящ за STEM пространства от направления:

 • Математика и информатика
 • 3D Дизайн и прототипиране

4 - 7 клас

10 - 12 учебни часа

690 лв

Проектът включва:

 • 30 бр. криптомати за многократна употреба, достатъчни за един клас
 • Ръководство в дигитален формат за провеждане на проекта с включени
  задачи, методически материали, подробен сценарий, всички работни листи
  на всеки учебен час
 • On-line обучение на до 5 учители за провеждане на проекта (2 учебни часа)

Проектът е подходящ за STEM пространства от направления:

 • Математика и Информатика

4 - 12 клас

4 учебни часа

690 лв

Проектът включва:

 • 5 бр. комплекта карти (36+96 в комплект) достатъчни за един клас.
  Комплектите са за многократна употребa
 • Сценарии в дигитален формат за 4 различни учебни часа базирани изцяло
  на метода на преподаване чрез бордови образователни игри.
 •  Информация в дигитален формат необходима за 5 самостоятелни проекта свързани с изследването на различни редици от числа. Препоръчва се
  проектите да се изпълняват в екипи от 3-4 ученика.
 •  On-line обучение на до 5 учители за провеждане на часове базирани на игри (2 учебни часа)