Криптомат

Криптоматът е роторна криптираща машина за код с отместване, подходяща за първи стъпки в криптографията. С нейна помощ можете да обменяте тайни съобщения с приятелите си, да водите таен дневник или да тренирате хакерските си умения.

Произведено от InBytes Ltd.

Автор: Мариела Станчева.

Цена 11.99 лв.

Какво всъщност е ”КРИПТОМАТ”?

Предаването на тайни съобщения има два етапа – криптиране и декриптиране. По време на криптирането от оригиналното съобщение се получава криптираното съобщение, което се изпраща на получателя. По време на декриптирането от криптираното съобщение се получава оригиналното съобщение. При кодовете с отместване изпращащия и получаващия трябва да са договорили
отместване. Нека договореното отместване е 4. И нека съобщението, което искат да обменят е „ТАЙНА“.

Криптиране:

Стъпка 1: Завъртаме вътрешния кръг на криптомата до появата на договореното отместване в прозорчето (виж видеото).
Стъпка 2: По вътрешния кръг намираме поредната буква от оригиналното съобщение (например Т) и виждаме нейното съответствие по външния кръг (в случая над Т стои Ц)
Съобщението “ТАЙНА” се криптира “ЦДНСД”. Така криптираното съобщение е “ЦДНСД”.

Декриптиране:

Стъпка 1: Завъртаме вътрешния кръг на криптомата до появата на договореното отместване в прозорчето (виж видеото).
Стъпка 2: По външния кръг на криптомата намираме поредната буква от оригиналното съобщение (например Ц) и виждаме нейното съответствие по вътрешния кръг (в случая под Ц стои Т)
Съобщението “ЦДНСД” се декриптира в съобщението “ТАЙНА”.

The World of Byte

За кого е “Криптомата“?

За учениците, които искат да навлязат в света на криптографията, или просто да запазват тайната на обменяните съобщения или водените записки, като ги направят неразбираеми за чужди очи.

За учителите, учителите, които искат да запознаят учениците си със съвременни области на познанието. Изучаването на криптография е отлично STEM занимание, а КРИПТОМАТА ще позволи това да се случва по един атрактивен ангажиращ начин. Примерни работни листи за STEM активности базирани на КРИПТОМАТА можете да изтеглите от тук .

За родители, които биха искали да провокират у децата си интерес към разнообразни области на познанието.

За настоящи и бъдещи хакери.

Започваме заедно едно приключение в света на математиката

Нашите продукти вдъхновяват. Ние разказваме вдъхновяващи истории от миналото, настоящето и бъдещето. Чрез тях насърчаваме всеки да създаде част от бъдещето.

marielastan4eva@gmail.com