Защо програмистите бъркат Halloween и Коледа?

Защо програмистите бъркат Halloween и Коледа?

Защо програмистите бъркат Halloween и Коледа? „Светът на Байта – естествените числа“ има много общо с компютърните науки защото компютърните науки произлизат от математиката. А науката, която изучава естествените числа е аритметиката. Изучаването на естествените числа...
Светът на Байта и бройните системи

Светът на Байта и бройните системи

Светът на Байта и бройните системи В „Светът на Байта – естествените числа“ разглеждаме числата по начин, който се различава от ежедневното им свързване с количество. Разглеждаме ги като език за записване на онова, което остава, когато махнем ежедневното разбиране за...
Трудно е да се каже

Трудно е да се каже

Трудно е да се каже Проблемът със сумата на трите куба Съществува предположение, че всяко число, което при делене на 9 дава остатък различен от 4 или 5 може да бъде представено като сума на кубовете на 3 цели числа. Това предположение не е доказано и не е опровергано....
Числови редици свързани с множества

Числови редици свързани с множества

Числови редици свързани с множества Телефонни числа 1, 1, 2, 4, 10, 26, 76, …   Да предположим, че една телефонна услуга има n абоната, всеки двама от които са свързани помежду си чрез телефонен кабел. Колко различни комбинации от разговори могат да бъдат...
Рекурентни редици

Рекурентни редици

Рекурентни редици Числа на Фибоначи 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …  P1=1 P2=1  Рекурентна формула Pn=Pn-1 + Pn-2 Подробно за числата на Фибоначи можете да видите тук: Тайната зад врата с номер 34 Кратко видео за числата на Фибоначи можете да видите тук:...