Светът на Байта – Блог

Тайната зад врата 84 – Тетраедричните числа

Тайната зад врата 84 – Тетраедричните числа

Добре дошли в Светът на Байта. В този пост ще видим каква тайна е скрита зад врата с номер 84 Тя се отключва с 2,2,3 и 7 и нейното отключване в играта „Бялата шапка и древният ключ“ носи 6 точки. Тайната скрита зад тази врата е свързана с тетраедричните числа....

Тайната зад врата с номер 60

Тайната зад врата с номер 60

Добре дошли в Светът на Байта. В този пост ще видим каква тайна е скрита зад врата с номер 60. Врата номер 60 се отключва с 2,2,3 и 5 и нейното отключване в играта „Бялата шапка и древният ключ“ носи 6 точки. Тайната зад тази врата е свързана с времето. Кратка версия...

Тайната зад врата с номер 52

Тайната зад врата с номер 52

Добре дошли в Светът на Байта. В този пост ще видим каква тайна е скрита зад врата с номер 52.Врата номер 52 се отключва с 2,2 и 13 и нейното отключване в играта „Бялата шапка и древният ключ“ носи 5 точки.Тайната зад тази врата е свързана с числата на Бел. Te са...

Игровият подход в изграждането на обща математическа култура

Игровият подход в изграждането на обща математическа култура

Статията е включена в сборника на Национална конференция SMART STEM Образование и иновации 13-15 Април 2023 | София Въведение Наличието на обща култура в някаква общност е от голяма важност за комуникативния потенциал на обществото. За това изграждането на обща...

Тайната зад врата с номер 42

Тайната зад врата с номер 42

Добре дошли в Светът на Байта. В този пост ще видим каква тайна е скрита зад врата с номер 42. Врата номер 42 се отключва с 2, 3 и 7 и нейното отключване в играта „Бялата шапка и древният ключ“ носи 5 точки. Тайната зад тази врата е свързана с теорията на множествата....

Тайната зад врата с номер 57

Тайната зад врата с номер 57

Добре дошли в Светът на Байта. В този пост ще видим каква тайна е скрита зад врата с номер 57.Врата номер 57 се отключва с 3 и 19 и нейното отключване в играта „Бялата шапка и древният ключ“ носи 4 точки.Тайната зад тази врата е свързана с полупростите числа....

Започваме заедно едно приключение в света на математиката

Нашите продукти вдъхновяват. Ние разказваме вдъхновяващи истории от миналото, настоящето и бъдещето. Чрез тях насърчаваме всеки да създаде част от бъдещето.

marielastan4eva@gmail.com