Компютърните науки възпитават най-добре

Компютърните науки възпитават най-добре

Компютърните науки възпитават най-добре Когато се заговори за възпитание в училище, винаги се започва цитирането на примери от историята, литературата или най-общо от така наречените хуманитарни дисциплини. Това е жалко. Всъщност хуманитарните дисциплини могат да...