Make math great again – 8416571

Make math great again – 8416571

Make math great again – 8416571 Gamification или игровизация е термин с който означаваме използването на игрови техники за решаването на неигрови проблеми. Той не трябва да се бърка с образователните игри. Тяхната цел е да те научат на някакво конкретно умение....
Класическите любовни истории в дефиниции и чертежи

Класическите любовни истории в дефиниции и чертежи

Класическите любовни истории в дефиниции и чертежи 14 февруари дава незаслужено и несправедливо предимство на литературата, киното и музиката. Поради някаква лишена от всякаква логика причина, повечето хора (в това число и ученици) считат, че най-великите любовни...