Светът на Байта

„Светът на Байта“ е комплект от 2 игри,
базирани на математически усет към
естествените числа.

Произведено от InBytes Ltd.

Автор: Мариела Станчева.
График дизайн: Диана Хана.

Цена 29.99 лв.

Какво съдържа “Светът на Байта
– Естествените числа“?

Бялата шапка

Първата игра „Бялата шапка“
Играе се от 2-ма – 4-ма играчи
Играта е фокусирана върху все по-доброто разбиране на структурата на естествените числа. Правилата на играта >

Хакерски двубой

Втората игра „Хакерски двубой“
Играе се от 2-ма  играчи. Играта е фокусирана върху съчетаването на стратегически и технически умения при използването на знания заструктурата на естествените числа.

36 карти – задачи

Всяка карта съдържа красиво геометрично изображение на някаква забележителна числова редица, член на която е числото от картата. Може да видите задачите в блога.

The World of Byte

За кого е “Светът на Байта – Естествените числа“?

За учениците, които често се питат за какво може да им послужи дадено математическо знание. „Светът на Байта“ е перфектният отговор на въпроса „Защо изучавам разлагането на прости множители?“.

За учителите, които искат да използват иновативни методи за преподаване. „Светът на Байта“ дава възможност учителите да организират в час образователни игри и да развиват общата интелигентност на учениците, чрез използването на числовите математически модели, скрити в картите.

За семейства, в които възрастните осъзнават важността на математиката и се стараят да помогнат на децата си да я осъзнаят и те. Игрите дават възможност в една неформална обстановка да се дискутират интересни математически теми.

За настоящи и бъдещи програмисти които искат да подобрят уменията си за работа с числови модели. Програмирането на математически числови модели е едно от уменията, които всеки програмист трябва да притежава.

Съдържание
на кутията:

• 36 големи карти – врати
• 96 малки карти ключове
• Ключ за тайните
• Указания за 2 игри и 36 карти-задачи

Започваме заедно едно приключение в света на математиката

Нашите продукти вдъхновяват. Ние разказваме вдъхновяващи истории от миналото, настоящето и бъдещето. Чрез тях насърчаваме всеки да създаде част от бъдещето.

marielastan4eva@gmail.com