Фигурални числа

Триъгълни числа: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, …

Триъгълни числа – n-тото триъгълно число Pn е броят на отделните точки в шаблон от точки, състоящ се от очертанията на правилни триъгълници със страни до n точки, когато триъгълниците са насложени, така че да споделят един връх.

Формула за общия член Pn= n(n+1)/2

 

Петоъгълни числа: 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92,…

Петоъгълни числа – n-тото петоъгълно число Pn е броят на отделните точки в шаблон от точки, състоящ се от очертанията на правилни петоъгълници със страни до n точки, когато петоъгълниците са насложени, така че да споделят един връх.

Формула за общия член Pn= (3n2-n)/2

 

Шестоъгълни числа: 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, …

Шестоъгълни числа – n-тото шестоъгълно число Pn е броят на отделните точки в шаблон от точки, състоящ се от очертанията на правилни шестоъгълници със страни до n точки, когато шестоъгълниците са насложени, така че да споделят един връх.

Формула за общия член Pn= 2n2-n

 

Седмоъгълни числа: 1, 7, 18, 34, 55, 81, …

Седмоъгълни числа – n-тото седмоъгълно число Pn е броят на отделните точки в шаблон от точки, състоящ се от очертанията на правилни седмоъгълници със страни до n точки, когато седмоъгълниците са насложени, така че да споделят един връх.

Формула за общия член Pn= (5n2-3n)/2

 

Тетраедрични числа: 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, …

Тетраедрични числа – n-тото тетраедрично число Pn е броят на отделните точки в шаблон от точки, състоящ се от вътрешността на правилни тетраедри със страни до n точки, когато тетраедрите са насложени, така че да споделят един връх.

Формула за общия член Pn= (n+1)(n+2)(n+3)/6

Центрирани квадратни числа: 1, 5, 13, 25, 41, 61, 85, …

Центрирани квадратни числа – n-тото центрирано квадратно число Pn е броят на отделните точки в шаблон от точки, състоящ се от вътрешността на квадрати със страни до n точки, когато квадратите са насложени, така че да споделят общ център.

Формулата за общия член Pn= n2 + (n-1)2

Следете блога за интересни свойства на тези числа

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios