Топ 5 на глобалните проекти на човечеството

 Wikipedia Ishango bone - Wikipedia

Напоследък чуваме толкова често за глобална пандемия и глобални проблеми, че забравяме за успешните глобалните проекти на човечеството. Когато стане въпрос за глобални проекти на човечеството имаме предвид проекти, които са променили начинът по който цялото човечество мисли и действа.

№5: Да отдадем заслуженото на съвременните усилия – глобално координираните действия за климата и борбата с климатичните проблеми предизвикани от човешката намеса. Това без съмнение е глобалният проект на днешното време. Дали ще е успешен зависи от много неща. Пето място, защото резултатите все още са неясни и усилията са разфокусирани. Може би ще ни трябва време преди да оценим реалното си място на тази планета, която обитаваме, и ролята си в природата. Все пак да е ясно, че с този проект се опитваме да спасим себе си, а не Земята, която ще оцелее и без нас, и след нас и въпреки нас. Повече за приносът на Фурие за този проект можете да прочетете в поста “Глобалното действие на една формула във времето”

№4: Обичайният кандидат за тази роля – Великите географски открития – е общо взето самозванец. Можем с чиста съвест да твърдим, че тези открития са оказали много силно влияние, но като цяло това което са постигнали е да демонстрират преимуществото в една област на една част на човечеството на останалата част. При това тази демонстрация не винаги се оказва успешна. За това той получава почетното 4 място. Все пак след него сме опознали мястото на което всички ние, като вид, живеем. Повече за това как Ойлер допринася за разположението на платната на кораб без да е виждал кораб можете да прочетете в поста “Защо математиката е най-практичната наука”.

№3: Следващият кандидат е овладяването на близкия космос. Еуфорията на човечеството е била и все още е голяма. Няма две мнения по този въпрос. Без никакво съмнение това е изключително техническо постижение. Последиците за развитието на технологиите от този проект са буквално непредвидими. Може би това ще ни направи граждани на вселената. Но дали това ни е накарало да се чувстваме като един вид? Съмнявам се. Това е твърде незначителен в успехите си проект за една такава мисия. Но е отлично начало. Да направиш от планетата си малка синя точица си е велико техническо постижение. Или да използваме един израз, станал вече почти клише – малка стъпка за човека, голяма крачка за човечеството! Така че заслужено трето място за овладяването на близкия космос. А една задача за 7-ми клас на тази тема, можете да видите в поста “И после какво – част 3

№2: Измерванията и стандартизацията им. Идеята, че можем да измерим всичко и с това да подобрим всеки процес и всеки резултат или продукт е глобална идея, приета по всички краища на света и от всички хора без значение от пол, раса, географско местоположение или икономически статус. И след като всички са приели идеята сме въвели и единна система за описание на измерванията. Френската революция ни е дала идеята за равенство на хората, но тя многократно се е проваляла в опита си да бъде реализирана. Но метричната система (днешното наименование е SI)- въведена за първи път по време на Френската революция, задаваща стандартите за дължина (метър) и маса (килограм) без никакво насилие или принуда днес се приема от повечето държави в света, като само в държавите от бившата британска общност все още се използва паралелно с местната система за измерване. Когато нещо е добро, то няма нужда от войни или насилие за да се превърне в глобален човешки проект. И непрестанно се подобрява и надгражда от цялото човечество отново без насилие и войни. Когато Гаус добавя към тази система основна мярка за време, никой не се противи. Единиците от SI са определени на международни конференции, организирани от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), които се провеждат веднъж на 4 години в Париж. Защо да изучаваме преходът между различни мерни единици е темата на поста “Предизвикателство 2020 или защо математиката е нужна всеки ден (2/52)

№1: Без никакво съмнение номер едно са … числата. Помислете само, единствените хора на цялата планета, които нямат понятие и думи за числата са племето пираха – около 800 човека обитаващи дълбоките джунгли на Амазонка. Те нямат в езика си числа, не могат да броят до повече от две. Всички други хора по света използват числата ежедневно. И не само хората. Вече е ясно, че много бозайници (сухоземни и морски) използват числата, а доказателствата че и някои растения могат да броят са интригуващи. Числата са идея, която очевидно дори надхвърля границите на човечеството и ни прави част от интелигентните същества във вселената.

А самата идея за числа се развива благодарение на общочовешките ценности, които трудно си проправят път в политиката и икономиката, но много лесно в математиката и науката. Например, арабския свят стига до идеята, че различните членове на семейството имат право на различен дял от наследството, но нейното реализиране било възможно само, ако можеш да извършваш операции с нормални дроби. И ето ти множеството на рационалните числа. После това така стимулирало търговията, че цяла Европа без война и насилие се отказва от любимите си до тогава римски цифри (с които тези числа са направо непредставими) и преминава към арабски, за да може да използва тези прекрасни числа – рационалните числа (големите благодарности тук са за Фибоначи).

Числата са проект, преминал през поне двадесет хиляди години надграждане и трансформации. Това е глобален проект. За него допринасят всички народи и всички раси. Започнат някъде в Африка (вероятно там започва броенето), преминал през Шумер, Египет, Древна Гърция (простите числа и построимите числа), Китай (отрицателните числа), Индия (нулата и много големите числа, позиционния запис), Персия (рационалните дроби и операциите с тях) и отново Европа (ирационалните, числа, комплексните числа, кватернионите). Никъде числата не са налагани със закон (освен в едно съдище в което постановили че пи е равно на 4, ама веднага станало ясно, че този закон не може да бъде спазван) или насилие. Числата са единствения глобален проект на човечеството, за който е ясно че ще ни помогне да разгадаем тайните на вселената и да комуникираме с друг разум, стига той да се появи и ние да го разпознаем. И още по-важно, числата ни помагат да разбираме самите себе си и хората около нас. За това те получават заслуженото първо място!

Повече може да научите, ако се запишете на работилница ни „Как са направени числата?“. Тя ще се проведе на 29 януари 2022 от 17 часа. Работилницата е с продължителност 1 астрономичен час. Ще се проведе on-line.

Подходяща е за ученици от прогимназиален клас (5-7клас), техните родители и разбира се всички хора с любопитство, без разлика за пол, възраст, раса или религиозна принадлежност. Защото математиката, както винаги, не прави никаква разлика между интелигентните същества.

Цената за участие е 10 лева, платени по банков път или през Revolut. Можете да се запишете през контактната ни форма, за да получите линк за достъп. Или ни пишете във Facebook на страницата на “Наръчник на бунтаря за проваляне на часа по математика”.

Телефон

 София  (+359) 123 456 7898

Последвайте ни

Електронна Поща

 your email

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios