В главната роля – sin(x)

Sinus на латински означава залив. Как се е случило така, че тази забележителна функция носи толкова романтично име?

Историята е доста заплетена, защото е и доста дълга. Началото на тригонометрията е далеч във времето. Още древните египтяни и вавилонци са забелязали някои повтарящи се свойства на ъглите в правоъгълен триъгълник и ги използвали в своите астрономически изчисления. Но истинското начало на тригонометрията слагат древните индийски математици и астрономи и по-точно Ариабхата. Той въвежда функцията sin(x), като половината от хордата ardha-jya. Защото той обяснявал тази функция с лък и стрела. Скоро започнало да се използва съкращение, като половината (ardha) изпаднало.

След това щафетата поели арабските математици. Обаче втората част от въведения от Ариабхата термин претърпял промяна в безсмислено съчетание на звуци, което напомняло на арабската дума за джоб или гънка в дреха. Така научните текстове стигат до един от най-големите европейски преводачи на научна литература от гръцки и арабски – Джерардо от Кремона. Той превежда арабската дума за джоб или гънка в дреха с латинското ѝ съответствие, което означава всъщност … залив (sinus). Така европейските математици се сдобиват с безценно знание открито от индийските математици и донесено ни от арабските математици – тригонометричните функции. И им дават името с което са известни до днес.

Но историята не свършва до тук. Математиката е езикът на който говорим с природата. Знаците с които го записваме се създават от хора. И понякога хората предлагат промени. Понякога тези промени се приемат, понякога не. Това важи и за записването на тригонометричните функции. На един от най-забележителните физици, носителят на Нобелова награда Ричард Фейнмън му се струвало, че този запис на тригонометричните функции не е много удобен и за това той предлага друг. Този път базиран на … гръцките букви. За сега това не е станало стандарт, но кой знае. Един ден учениците може да записват не само ъглите на триъгълника с гръцките букви α, β и γ, а и тригонометричните функции съответно със символи базирани на гръцките σ, γ и τ.

Можете да научите много за sin(x) от нашия комплект със звучното име Cup’ O’ Sin – или чашата със синуса:). Със самата чаша можете да измервате sinus на известни ъгли зададени както в градуси, така и в радиани. Разбира се можете да научите основното тригонометрично тъждество. А от подложката можете да научите как се мери sin(x) и основно негово свойство: sin(x)=-sin(-x).

Можете да поръчате тук.

 

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios