Предизвикателство 2020 или защо математиката е нужна всеки ден (3/52)

52 задачи с които да променим учебниците

Задача 3

В училище изучаваме представянето на величини в абсолютни стойности и в проценти. Истината е, че не показваме достатъчно ясно чрез задачи, защо представянето в проценти е толкова важно.  Днешният пример е вдъхновен от офис-мениджър, който каза, че дълго време не е могъл да разбере какво означава и как се изчислява ръст в проценти. Когато постъпил в международна компания чувал от всякъде неща като: „Клиентът има 7.8% ръст за миналата година. Това е добре, защото пазарът расте с 5.4%.“. Такива примери има много, както в по-големите компании, така и в икономическите информации показвани по телевизията. В интерес на обществото е учениците поне в горните класове да разбират смисъла на сравненията в проценти. Проблем на задачите е, че не се фокусират върху причините поради които правим тези сравнеения, а се фокусират основно върху тяхното изчисляване. Това е доста лесна формула и ако не се развие задачата до осмисляне на причините да я решаваме тя ще изгуби всякаква привлекателност и съответно ще бъде забравена.

И така – нека се пренесем заедно с учениците в света на бизнеса. За да внесем малко забавление, нека това е бизнес, в който учениците участват по един или друг начин. Нека погледнемм приходите на Facebook за три години назад (даните са официални):

Приходи в милиони долари
Година 2016 2017 2018
Facebook 18,829.00 27,681.00 38,924.00

Да си зададем въпроса: Вярно ли е твърдението, че компанията се справя по-добре във времето?Първосигналният отговор е да. Приходите през 2017 са повече от тези в 2016 и приходите през 2018 са повече от тези в 2017. Сега да погледнем на нещата по следния начин: на всеки долар приход в 2016, колко долара съответстват в 2017. Очевидно трябва да разделим прихода през 2017 на прихода през 2016. Или 27,681/18,829=1,47. С други думи на всеки долар приход през 2016 съответства долар и 47 цента през 2017. Или ръстът е 47 цента или в проценти – 47%, което се получава като извадим първоначалния долар. Ако трябва да го запишем с формула то тя ще изглежда така:

Ръст=стойност в текущ период/стойност в предишен период -1

Сега да я приложим за да изчислим ръста в 2018: 38,924/27,681-1=0,40. С други думи за всеки долар приход през 2017 съответства 1,40 долара през 2018 или ръст от 40%. Което е по-малък ръст спрямо ръста от предишната година. Или с други думи компанията забавя своя ръст.

Изчислението на ръстове е много силен инструмент за бизнеса за да следи развитието на компаниите. Добре е да го разкажем на учениците. Това е приложение на проценти за разбиране на една важна част от живота, каквато е бизнеса.

И сега разбира се задача за упражнение: как се развиват Google и Amazon?

Приходи в милиони долари
2016 2017 2018
Google 90,272.00 110,855.00 136,819.00
Facebook 18,829.00 27,681.00 38,924.00
Amazon 92,246.00 117,413.00 160,504.00

Не пропускай да се включиш в предизвикателството. Изпрати своята любима задача тук или на страницата във Facebook.

 

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios