Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1

Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1

PuzzleVolumeОтличителна черта на STEM-подхода е, че трябва да има някакъв продукт в неговия край, който да демонстрира откривателството. Създаването на STEM-проекти базирани на математиката е трудна работа. Причината е, че всички известни ни STEM проекти използват математиката най-вече за някакви сметки по формули зададени от модели на природните науки. Това помага на природните науки, но никак не допринася за развитието на уменият по математика.

Нашата ще е да създаваме разнообразни продукти от категорията на STEM, които съществено да допринасят за подобряване на разбирането на математическите концепции изучавани в стандартната програма за обучение по математика.

В този пост ще разкажа за 3 мини STEM-проекта, заедно със сценарии за тяхното провеждане и ресурсното им обезпечаване. Проектите са за 5-и клас или за клуб по интереси 5-6 клас.

Проект 1: Обем на куб и паралелепипед.

Цел на проекта: Умения за свързване на обем представен чрез предмет от ежедневието и зададен с куб/паралелепипед

Необходими материали: Комплект пъзели за всеки ученик. Обща цена за 15 броя комплекти пъзели всеки с 8 парчета (4Х2) 35 лева. Работен лист можете да изтеглите от линка в края на поста.

Сценарий за провеждане на проекта:

  1. В час се припомнят формулите за обем на куб
  2. Припомнят се мерните единици за обем – кубичен метър, литър и техните производни – dm3; km3; mm3; ml
  3. Раздават се пъзелите и всеки ученик се опитва да ги сглоби.
  4. Коментира се кое с кое се свърза – ампулата с кубичен сантиметър, бутилката с кубичен дециметър и литър, чашата с милилитър, природни обекти като океана с кубичен километър. Попълват данните в таблица (виж работния лист наличен за изтегляне в края на поста)
  5. Приканват се учениците да си изберат подобен по вместимост на всеки предмет. Въвеждаме термина съизмерим по обем – когато два обекта могат да се измерят удобно с една и съща мерна единица. Например кен от 330 мл е съизмерим с чашата от 125 мл. Ампула от 1 кубичен сантиметър е съизмерима с кафеена или супена лъжичка, Индийския океан е съизмерим с Тихия океан, бутилката от 1 литър е съизмерима с пакет захар. Всеки записва в работния лист избрания от него предмет и неговата вместимост. За тези за които вместимостта не е известна се оставя за допълнително проучване. Например ако за природен феномен е избрано Черно море, то се поставя задача в дома да се попълни информацията след търсене в Интернет.
  6. На гърба на пъзела с чаша всеки рисува кенче от 330 мл (цилиндър) а на съответното парче учителят дискутира с учениците как да се изрази обема. Класът стига до идеята, че това ще е 1/3 от куб със страна 10 см. Коментира се, че това ще е паралелепипед с приблизителни измерения 10 см, 10 см, 3,3 см. Учителят го начертава на дъската, учениците го чертаят на парчето от пъзела.
  7. За работа у дома се поставя задача същото да се направи за останалите 3 пъзела.
  8. В началото на другия час всеки ученик трябва да представи сглобени създадените от него изображения и техните еквивалентни обеми върху работния лист
  9. По желание учениците си разменят пъзелите създадени от тях.
  10. По желание се организира изложба със създадените пъзели.

Линк за изтегляне на работен лист за проекта тук.

Линк за поръчка на пъзелите през контактната форма тук.

Очаквайте и следващите мини STEM проекти базирани на математиката.

 

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios