Математиката е … никъде

Math

Едно твърдение, което се е превърнало в клише е твърдението, че математиката е навсякъде. Както всеки математик ще ви каже, твърденията се делят на очевидни, очевадни и такива, които могат да се докажат. Това конкретно твърдение е толкова очевидно за математиците, че понякога се забавляват да го доказват. Проблемът е, че много малка част от останалите хора (и почти никаква част от учениците) никога не стигат до конкретни доказателства подкрепящи това твърдение. Напротив, все по-голяма част от учениците не могат да посочат нито едно приложение на математиката извън стандартните измервания и изчисления. Причините за това разбира се са в учебниците. Отворете който си поискате учебник, по която си поискате учебна дисциплина различна от математиката и ще видите, че старателно се избягва дискутирането на математическите модели използвани в нея. Това важи включително за такива изключително математизирани вече дисциплини като физиката, химията и биологията. Географията и предприемачеството не правят изключение. Информатиката, информационните технологии и компютърното моделиране съвсем да били отбой и са се отказали от произхода си от математиката и нейните модели. Това е повече от жалко.

В същото време учениците твърдят, че нямат достатъчно време да разберат учебния материал по математика, а учителите по математика се виждат в чудо как да препускат през учебната програма. Това е буквално ситуация, която нашия народ описва с израза – вода гази, жаден ходи.

Правилната стъпка разбира се е очевидна, да не кажа очевадна, но някак си убягва на авторите на учебниците. Просто изучавания по математика материал веднага след като бъде преподаден следва да се включи в останалите предмети, които го използват. Но дори бегъл поглед върху учебниците ще ви покаже, че това не е направено и трудно може да се направи самостоятелно от отделен учител.

Поради това за другата учебна година заедно с колеги сме планирали да направим нещо според нас много важно за образователната ни система. Искаме учебния материал по математика за 5-ти клас в мига в който се предаде в часа по математика да отиде в проекти в часовете по информатика, компютърно моделиране и предприемачество. В рамките на тези проекти учениците ще използват наученото в часовете по математика за да създадат продукт, да търсят отговор на въпрос от различни области на обкръжаващия ги свят и да работят в групи по дадени проблеми.

В часовете по математика в 5-и клас се изучават 5 раздела – делимост, обикновени и десетични дроби, основни геометрични фигури и геометрични тела (куб и паралелелпипед).

За всеки от тези раздели ще разработим по един STEM-проект, който ще стартира когато разделът по математика завърши и ще бъде директно приложение на изучения по математика материал за създаване на продукт или разрешаване на проблем от различни области. Разбира се с добавяне на необходимите за съответната дисциплина специфични знания и умения.

След делимости и остатъци разбира се ще се пренесем в света на криптографията. Ще използваме часовете по моделиране. Ще си направим криптираща машина и след това ще направим компютърна реализация.

За раздела десетични дроби ще направим един проект по популационен анализ. Показахме такъв проект на работилницата по статистика в рамките на инициативата “Добрите практики на фокус” на фондация Заедно в час. Той включва отговор на шокиращ въпрос, събиране и подреждане на данни, построяване на диаграми с електронни таблици в часовете по информатика и след това предизвикателството да построиш диаграма с Lego-блокчета (а това може да стане по няколко различни начина) в часовете по предприемачество и STEM. Решаването на това предизвикателство изисква след изчисление да се извърши закръгляне до подходяща стойност за единичното блокче и още няколко математически предизвикателства. Някои идеи има в “Сглоби наука – разказване на истории с числа”

За раздела включващ основни геометрични фигури ще използваме идеите от сгъване на височини и ще анализираме разнообразни минимаксни задачи в часовете по предприемачество, а после ще се пренесем в света на фракталите в часовете по компютърно моделиране и информатика.

За последния раздел ще разгледаме различни мини проекти от помагалото „Сгъни наука – кубът“ и в часовете по STEM и предприемачество ще направим проекта за космическата сонда описан в това помагало.

Започваме с тези дисциплини и после се надяваме да добавим още колеги по още различни предмети с още интересни проекти. И така, докато целия изучаван материал в 5-ти клас не се обедини в един голям годишен проект, включващ всички изучавани предмети и достатъчно голяма част от необходимите знания. За тази цел ще трябва да си сътрудничат учители от различни дисциплини. Повярвайте ми, това е трудна работа, но не е невъзможна. А когато си сътрудничат учителите, ще си сътрудничат и учениците. Образованието е общо дело. Не може всеки сам да тегли колата в някаква посока. Трябва всички заедно да вървим в една посока.И дано авторите на учебниците също седнат на една маса и си поговорят как всички учебници да си комуникират помежду си, разкривайки цял нов свят пред учениците.

А до тогава ни предстои едно лято в което да избистрим идеите си за следващата учебна година.

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios