Сглоби наука – разказване на истории с числа

Аз вярвам, че всяко дете се ражда с любопитство към света. И също така вярвам, че това любопитство трябва да бъде подхранвано по време на целият курс на обучение.

Предизвикването на любопитство и стремеж към изучаване на определена тема е лесна работа. Ето как изглежда този процес в няколко стъпки:

 

Стъпка 1: Вземате една вълнуваща история, която описва основната концепция,

Стъпка 2: Добавяте ясни и атрактивна визуализация.

Стъпка 3: Отправяте предизвикателство

Стъпка 4: За финал оставяте въображението, логиката и ръцете да сътворят собствена версия на изучаваната концепция.

Както казах – проста работа. Стига да излезем  от калъпа и да се огледаме за всички възможности, които ни предлага заобикалящата ни среда.

Когато създавахме „Сгъни наука – кубът“ върху материала за 5-и клас реализирахме точно тази идея с използването на … хартия. За никого не е тайна, че тази технология може да се използва за цялата стереометрия в училище, независимо кой клас е ученикът. Наскоро чух, че колеги използват „Сгъни наука – кубът“ в … 10 клас. Последната тема била идеална, за представяне на ъгли в пространството. Включих тази тема (с ясното съзнание, че сечения не се изучават в 5-и клас) защото вярвам, че учениците трябва да знаят, че отвъд това което пише в учебника има още много за откриване.

С техниките на сгъване на хартия могат да се обяснят много неща основно от геометрията и стереометрията. За някои от тях заснех видеа, които можете да видите в канала в Youtube. Особено харесвам видеата за особени точки в триъгълник – медицентър, ортоцентър, център на вписана окръжност. Разбира се ще продължим в тази насока, защото човек може да разкаже цялата училищна геометрия с лист хартия, линия и ножица.

Днес ще ви представя една нова идея. Нека да я наречем „Сглоби наука“. Ще покажа един сценарий за изследване на рационални числа с … Лего. Конструкторите Лего биха могли да бъдат неоценим помощник в създаването на задачи и проекти свързани различни математически концепции. Днешната идея е за рационални числа. Но по-важното в тази идея е, че ще покажем как се разказват историите, които тези числа разказват. Защото едно от най-вдъхновяващите неща които числата могат е да ни разкажат … история. И така да започваме стъпка по стъпка:

Стъпка 1: Разказването на истории с числа е умение, което се учи. Това е много важно бизнес-умение. Добре е да започнем с въпрос, който да заинтригува всички. Ето един такъв – „Някой знае ли колко начални училища има в България?“.

Разбира се тук може да разкажем, че в България има цяла институция, която се занимава с това са знае не само колко училища има в България, но и колко ученици има, колко възрастни има, колко нови филма се произвеждат всяка година и още куп полезни неща. От сайта на НСИ можем да видим, че за учебната 2019-2020 в България има общо 1972 училища от 1 до 4 клас.

Както всички знаят, България е разделена по географски принцип на 6 региона, като във всеки от тях има съответния брой училища, посочен в таблицата.

Тук разбира се е добре да зададем въпроса кой е регионът в който се намира училището в което сме, колко училища има в него, в кой регион училищата са най-много и в кой най-малко. Може ли да се предложи някакво обяснение за тези големи разлики между регионите (например бихме ли могли да кажем че Северен централен район има двойно по-малко училища от Югозападен район). С какво може да е свързано това – дали с големината на региона, или с общия брой хора, които живеят в този район. Може да се изградят хипотези и в последствие да се проверят (вече като друга задача). Изобщо добре е да разберем всичко, което ни казват числата. Защото числата ни разказват за света неща, които без тях няма да разберем.

Стъпка 2: Сега визуализацията. Разбира се числа от такава история се визуализират с диаграми. Обикновено чертаем в клас диаграмите на ръка или с някакъв софтуер, ако сме on-line. Но аз ви предлагам да използваме Лего. Трябва ни само достатъчно голяма плочка и стандартни единични блокчета. Избираме подходящ мащаб и … сме готови с отлична визуализация – лесно, красиво, преизползваемо и изобщо си има всички ползи за показване на красивата страна на математиката.

Докато гледаме тази красота да отбележим легендата – а имено кой цвят на кой регион съответства? (сравнение на числа)

Колко училища (20) съответстват на единично блокче т.е. какъв е мащабът ? (делене на цели числа и закръгляне)

Стъпка 3: Предизвикателството. Ето и таблица с броя на учениците по региони: 

А сега заедно с учениците да направим диаграма с Лего блокчета за броя ученици.

Какъв мащаб да определим? (Например по едно блокче за 3500 ученика)

Легенда за цветовете имаме.

Сега да сравним двете диаграми.Какво означават числата представящи броят училища и броят ученици за северозападен и североизточен район? (сравнение по двойки) Как бихме описали резултатът от това сравнение с думи? Например, че в Северозападен район има повече училища, но с по-малко ученици. Какво ни казва това за броя ученици в едно училище?

Стъпка 4: Направете самостоятелно диаграма с Лего-блокчета за броя класове (паралелки) по региони за 2019-2020.

Това включва да се намерят данните от сайта на НСИ и представят в таблица (представям я по-долу).

Да се определи цвят за всеки регион.

За се определи мащаба в който е подходящо да се работи (например едно блокче за 200 паралелки).

Да се построи диаграмата с блокчета.

Приятни забавления със “Сглоби наука”. И нека разказването на истории с числа да започне:).

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios