Един различен STEM или къде се скри математиката?

Математиката в прогимназиален клас е огромно предизвикателство пред много ученици. Един от проблемите е, че това е период в който те трябва да усвоят много голямо количество термини, без които последващото изучаване на математиката би било невъзможно. Тези термини започват да се появяват в много динамична последователност – по 2-3 на урок и ако не се усвояват и не се свързват с конкретни модели това блокира на по-късен етап самото разбиране на задачите.
В рамките на проекта „Математиката е за всеки“ на ОУ „Васил Левски“ гр. Разград ще разработим редица материали подпомагащи изучаването на математиката в 6-ти клас. Тук не става въпрос да дадем поредния набор числови изрази за преобразуване например. Това са важни задачи, но от тях има достатъчно в различни сборници и учебници. Това, което според мен липсва са компонентите на часа и подготовката у дома, които събуждат интереса и желанието да решиш онези поне 1000 задачи всяка година, които ще те направят успешен в изучаването на математиката.
Една идея, наречена „Променящото се празно“, тествахме с колегите по време на обучението „Gamification в часа по математика“, което се проведе през януари 2022 в рамките на проекта. В самото обучение ние играхме една игра резултатите бяха доста интересни, но тук ще споделя идеята под формата на STEM проект за един клас. Този проект би могъл да започне в началото на втория срок и да продължи до неговия край. След което да се представи на останалите класове.
И така – всичко започва с една празна стая/празен команден център/празна пилотска кабина/празен щанд на магазин или друго „място“ според интересите на всеки ученик. Изображение за такава ще има за изтегляне от ресурсите на сайта на проекта, но сега може да започнете с произволно изображение от мрежата.
След всеки урок в който се появява ново понятие (а това е почти всеки урок) се дискутира къде в „празното нещо“ може да се появи това понятие. Например когато се появи понятието рационална дроб се дискутира къде в стаята на всеки може да се види рационална дроб. Примерите разбира се после се добавят от всеки в неговото „празно нещо“ според неговите собствени разбирания какво представлява то. Може да са рисунки, изрезки от готови картинки, дори само описание в „балонче“. Например аз виждам рационална дроб в чертичките указващи ¼ от каничката ми за кафе. Добавям си в „празната стая“ каничка за кафе с означени мерителни чертички. Друг може да вижда рационална дроб в полуизядена пица на масата. Трети в индикатора на резервоара на колата.
Целта е всяко ново математическо понятие да бъде осмислено в контекста на някакъв собствен житейски опит, както и на опита на останалите ученици от класа. Накрая всеки представя неговото вече „непразно нещо“ – колко понятия са представени, къде ги виждаме, как са проявени. Може да се раздават бонуси за особено интересни хрумвания, за по-голям брой проявления, за естетическо изпълнение.
В 6-ти клас се появяват голям брой понятия свързани с пространството – призма, пирамида, конус,цилиндър, сфера. Например една разопакована подаръчна кутия в „празната стая“ би могла да послужи за онагледяване на призма, повърхнина на призма. Тези понятия ще напълнят „празното нещо“ с обекти. После за числата ще започнат да се появяват измервателни инструменти (термометри, скали) и индикатори по различни уреди (термометри и скали на печки, перални, хладилници, табла за управление, дистанционни), цени (по етикети, касови бонове за покупки). Като се появят изображения ще се появят огледала, очила и лещи. И така до края на проекта „празното нещо“ на всеки ученик ще се напълни с разни обекти, а самият ученик ще изгради „лична“ връзка с математическите понятия и ще започне да ги „вижда“ в ежедневието си.
Разбира се някои понятия са по-лесни за свързване с нещо конкретно от ежедневието. Други изискват повече търсене. При всички случаи се налага ученикът да осмисли под каква форма съответното понятие се появява в неговата обкръжаваща среда. В допълнение наистина се създава усещане за това колко много математика има около нас.
Детайлно описание на този проект, шаблон на „празна стая“ и списък с мнооооого неща за нейното запълване ще има на сайта на проекта.
А що се отнася до нашата игра – ами имаше понятия, групирани по 6. Всеки си изтегли „празно нещо“. Имаше стая, магазин, команден център и опаковка на неизвестен продукт. После хвърляхме зарче и който номер ти се падне трябваше да добавиш съответното понятие. После си разменяме „празните неща“. Някои понятия затрудниха дори учителите. Самото упражнение е отлична тренировка за описание на математически абстракции.

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios