Даден ли е даденият куб? – част 3

В тази трета част на „Даден ли е даденият куб?“ ще поговорим за това как да научим учениците да учат сами. Това умение е безценно в днешно време, а всъщност и във всяко друго време.

Умението да учиш сам се изгражда, като всяко друго умение. Ние се раждаме със способността да се учим, но за да осъществим ефективно изучаване на някакъв предмет (например математика) то трябва да умеем да следваме структурата на усвояване на съответните знания. Тази структура е специфична за всяка област. В математиката е много ясно дефинирана –

  1. въвеждаме нови понятия с дефиниции, после
  2. извеждаме техните основни свойства и след това
  3. комбинираме тези нови знания със някои стари за да извлечем следствия по установена логическа последователност.

Проблемът който обикновено възниква е, че когато започнем да изучаваме математика по класическата методика, езикът бързо става академичен. Учениците не успяват да намерят връзката между ясната стройна математическа дефиниция и някакъв интуитивен обект в тяхното въображение. Това кара мнозина от тях да зубрят или да се отказват. И в двата случая това не помага. За това и не могат да учат сами – защото не са научени да си представят нещата, които въвеждаме като дефиниции или теореми. За да преодолеем тази пречка е необходимо поне в началото (5, 6 клас)

  1. всичко да се визуализира
  2. да се възлагат задачи по самостоятелно изграждане на различни обекти
  3. да се проследява практически проявлението на някои свойства

Изучаването на някакъв обект самостоятелно изисква или много силна мотивация или подходящи средства. Тези две неща са свързани в известна степен. Подходящите средства подпомагат мотивацията за изучаване. За това образованието по математика има нужда да бъде разнообразено с много помощни материали. Всъщност на пазара има много сборници и учебници, но проблемът е че са еднотипни. Ако един ученик не се справя сам с учебника, сборниците и помагалата конструирани по същия начин няма да променят много положението. Необходимо е да се включат нови идеи, нов клас помагала и инструменти. 

Една от най-важните причини да създам “Сгъни наука – кубът” беше, че исках да насърча самостоятелното изучаване на математиката. Това е важно по много причини, но една от актуалните е, че във времена на постоянно преминаване от присъствена в дистанционна и дори самостоятелна форма (т.е. без никаква асистенция, например защото нямаш интернет) най-важното качество на едно помагало е да може да се използва самостоятелно. Това се постига с методи, които са добре разработени в игрите. Няма никакъв учебник, който те учи да играеш Тетрис. Стартираш играта и проба-грешка няколко пъти и се научаваш. После почваш да усещаш, че има някои “хитринки”, които ако приложиш ще се справяш по-добре. Същото трябва да е и в обучението – изпробвай, виж как работи, помисли за някои “хитринки” (ние ги наричаме формули и теореми, но това не е от толкова голямо значение). 

“Сгъни наука – кубът” е конструиран като самостоятелен продукт, но едно от най-важните неща в едно учебно помагало е ученикът да има усещането, че и сам може да прави разни неща с наученото. За това освен самият продукт съм създала и редица допълнителни проекти по същата методика, които периодично ще споделям в този блог. За много от тези неща учениците и учителите ще се сетят напълно самостоятелно. За други, просто ще прочетат идеята и ще се заемат да я реализират сами. Да насърчаваш някой да измисля неща сам, е най-добрият атестат за качествата на едно обучение. Например в “Сгъни наука – кубът” съм конструирала модел, който ясно показва, че като намалиш наполовина страната на един куб, обемът става осем пъти по-малък. Това се вижда от модела (чиято картинка виждате в началото на поста), но ако човек се загледа, веднага вижда как да моделира същото но със страна една трета от страната на куба. И тогава ще е напълно убеден, че обема намалява 27 пъти:). Взема хартия, ножици и лепило и си конструира нещо сам. Всяко помагало трябва да се стреми да генерира нови идеи за потребителите си. В “Сгъни наука – кубът” постоянно ще допълваме нови проекти върху вече заложените идеи.

Ученикът трябва да е убеден, че това което изучава има продължение. И да продължи да го изучава навлизайки в нови области. Тези области може да са от теорията или от практиката. Ценността и на двете проявления на едно знание трябва да бъде показвана. За това в “Сгъни наука – кубът” съм показала по една практическа полза и по една теоретична полза за всяка тема. За самостоятелното изучаване на нещо е необходимо ученикът да вижда къде го води това изучаване.

С това ще приключа темата.

Очаквайте много нови проекти свързани както със “Сгъни наука – кубът”, така и изобщо с иновативни методи за изучаване на математиката. Тяхната цел е да направи изучаването на математиката незабравимо преживяване. Защото то е такова, но някои не го забелязват:)

 

 

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios