Ела в отбора – бъди бунтар!

За мнозина математиката е полузабравеното необходимо зло на училището. А донякъде и на университета. Стигна се дотам математиката да е свободно избираем предмет в 12 клас. Това доведе до ужас бизнеса, който отлично разбира колко много зависи от математическите познания на хората с които си има работа. И се стигна дотам, обществото да се раздели на две части едната от които настоява математиката да се сведе до минимум с аргументи, че днес всичко, което се учи в часовете по математика всъщност се прави с компютри  и така съответно само се губи времето на децата, а другата да настоява часовете по математика да се удвоят като минимум за да могат да се преподават необходимите за успех в живота знания.

Да започнем с един доста прост въпрос – какви конкретни знания по математика ми трябват, ако съм например обикновен служител в офис?

Да видим трябва ли да мога да броя и да разпознавам числата? – Да. Поне за да уцелвам бутоните в асансьорите. За това никой не се бунтува срещу изучаването на числата. Защото това знание влиза директно в ежедневието.

Да видим другите знания.

Да обобщава, подрежда и представя данни. Значи статистиката остава. На ниво да дадеш на един човек 100000 реда данни и той да може да отговори на въпроси – колко е средното, колко е минималното, максималното и около какви стойности се групират данните. Защото това пише във всички бизнес-отчети. Повярвайте ми – работила съм с десетки големи компании и във всички техни отчети се подреждат тези неща. В термините на математиката трябва поне да знае да направи хистограма. Не е задължително да може да я прави на ръка. Всъщност никой не го прави на ръка. Но нали за това изучават електронни таблици. Просто тази математиката трябва да се преподава с електронни таблици. Така както геометрията се преподава с линия и пергел.

Да разбира какво значи сигурност на данни? Определено да. Защото ако един служител не разбира това, той поставя в риск работодателя си. При това риск да предаде бизнеса му на конкуренцията. Отделно в лично качество поставя в риск себе си, защото изтичането на личните му данни и друга конфиденциална информация може да доведе включително до финансови и физически загуби. Сигурността на данните се базира на разбирането на криптографията и свързаността на данните. Нищо от това не се учи в училище. Значи трябва да въведем изучаването на основите на тези дисциплини и тяхното приложение. Като го направим, това ще доведе до повишаване на общата дигитална безопасност на цялото общество.

Това е много важно и съответно трябва да си зададем въпроса как да го направим?

За да се изучава нещо в училище трябва методика. Тя не се изгражда лесно, защото е необходимо да се конструира логическата последователност на материала, нивото на което трябва да се преподава, после да се съставят съответните учебни материали, задачи, учебни игри, пособия и инструменти. Такива в момента няма.

Добре. Значи първата задача е да се направят всички тези неща. Защото пак да повторя – липсата на знания по тези въпроси води до огромни рискове за обществото, бизнеса и отделния човек.

Аз съм от хората, които като не се плашат от работа.

Захванах се и ето резултата – първата част на криптографията за ученици е готова. С необходимите учебни материали, образователни игри, задачи за упражнение и пособия за изучаване. Разбира се започваме с най-простите кодове – каква е необходимостта, как се използват, как се криптира и декриптира и как се разбиват кодове. Кои са Алис, Боб и Ева. Материалът е пригоден за 4-6 клас. Помества се в 14-16 учебни часа. Необходимо беше да се измислят подходящите игри и подходящите инструменти. Задачите да са близки до реални за тази възраст ситуации. Знанието да влезе веднага в ежедневна употреба. Мисля че се получи много добре.

Разбира се планът е за 4 части с които ще стигнем до отговор на въпроса какво е и как работи електронния подпис и какво е и как работи криптовалутата. Последната част е за ученици от 11-12 клас. Не е редно да даваме на 18 годишните лични документи с вграден електронен подпис без да сме ги научили какво е това и на какъв принцип работи.

От гледна точка на математиката в тази първа част учениците ще разберат за какво се използва честотен анализ, за какво са пермутациите и комбинациите, за какво служи деленето с остатък и какво прави сравнимостта по модул.

За това каня всички, които искат да се включат в преподаването на криптография по един модерен начин, да се регистрират за да им дам достъп до всички тези ресурси. Единственият ангажимент който поемат при регистрация е да направят всички задачи и упражнения и да споделят какво според тях е добро и какво може да се подобри и развие.

За да се регистрирате е необходимо да изпратите e-mail и да се съгласите с условията за използване на учебните материали – а именно, че ще дадете обратна връзка. Използвайте формата за контакти.

А какво е това на снимката? Това е първата в България (и май по света) криптираща машина на Цезар. Не можеш да преподаваш нещо без съответния инструмент. Така както не можем да преподаваме геометрия без линия и пергел, така и за останалите части от математиката си трябват специфични инструменти. А и е почти като играчка. Всъщност, ако искате можете да я подарите на вашия ученик за ваканцията. В описанието на продукта можете да видите няколко забавни приложения на този инструмент.

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios