Make math great again – 8416571

Gamification или игровизация е термин с който означаваме използването на игрови техники за решаването на неигрови проблеми. Той не трябва да се бърка с образователните игри. Тяхната цел е да те научат на някакво конкретно умение. Например играта City Sparrows, която създадох преди няколко години е образователна игра, която цели да те научи да избираш измежду много числа онези, чиято сума е равна на останалите. Тя помага да разбереш трудностите при избор измежду много и те предизвиква да сумираш бързо и избирателно. Това е образователна игра. Gamification е нещо друго. С тази техника искаш да използваш игрови елементи като точки, баджове и класации  за да решаваш неигрови проблеми. Описала съм основните моменти в статиите цитирани в края на този пост.

В обучението по математика се сблъскваме с много проблеми. Ето някои от тях:

  • Липса на мотивация да се повтаря употребата на някоя формула или теорема докато се усвои на добро ниво нейното владеене.
  • Липса на любопитство да се открие развитието на някаква математическа идея.
  • Липса на умения да се прилагат научени теореми като последователност от стъпки за решаване на конкретни задачи. Ученикът може да цитира дадена теорема, но му липсва мотивация да я приложи като стъпка в решаването на по-сложна конкретна задача.
  • Невъзможност да се прилагат на практика усвоените знания.

Gamification може да помогне за справянето с всеки един от тях. Тази технология разполага с огромен набор от инструменти, които дават възможност да се справим с почти всеки проблем в поведението, който ни възниква. Ако си зададем въпроса „Защо хората играят игри“, отговорът е очевиден – защото ги забавляват. Забавлението обаче е сериозно нещо. За това говоря в статията „Gamification – Fun in the Virtual Classroom“.

В книгата „Наръчник на бунтаря за проваляне на часа по математика“ показах как може да се използват неочаквани въпроси за да се стимулира любопитството за развитието на някоя математическа идея. В тази книга на читателя се предлага да влезе в роля на човек решил да провали часа по математика, като зададе шокиращ въпрос на учителя. От своя страна отговорът на този въпрос изпраща всички в нова област на математиката свързана с изучавания материал. Например въпросът „Всяко число ли можем да разложим на прости множители?“ ще ни отведе в асиметричната криптография и от там при електронния подпис и криптирането с публичен ключ. Но по пътя ученикът може да се позабавлява, като му предлагам да попита учителя как се разлага на множители числото 8416571. При този подход от едни задачи, които в учебниците са сведени до повтаряне на един и същ алгоритъм се прави преход към забавлението да предизвикаш някого. Това забавление обаче ще те отведе до нови знания и ще направи теорията от учебника близка до реалността.

Една нова идея е спомената в същата статия и тя е следната – предизвикайте учениците да открият възможно най-много математически концепции в някакъв контекст. Например в статията “Класическите любовни истории в дефиниции и чертежи” показах успоредни прави, допирателна и асимптота в любовните истории. А в статията „Gamification – Fun in the Virtual Classroom“ показах една идея за преодоляване на проблема с невъзможността да се прилагат математически познания в практиката. Идеята е следната – покажете подходяща снимка и предизвикайте учениците да открията възможно най-много математически концепции в нея. За всеки обоснован отговор давайте точка. Все пак точките, баджовете и класациите са най-мощните оръжия на game-maker-ите. Това ще отнеме 2-3 минути в края на часа, но ще научи всички да се вглеждат в нещата около тях през математическите понятия, които ги описват.

Но преди да предизвикате тях, предизвикайте себе си, като дадете възможно най-много аргументирани отговори на въпроса „Какви математически концепции виждате в снимката?“.

Успех!

А ако имате подходящи снимки, защо не ми ги изпратите за създаването на цяла колекция?

 

Линк към цитираните статии:

Gamification in the Virtual Classroom – Game Elements

Gamification – Fun in the Virtual Classroom

Gamification In The Virtual Classroom – Pathway 

Virtual Classroom Gamification – Rewards

Gamification in the Virtual Classroom – the Players

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios