Числови редици свързани с множества

Телефонни числа

1, 1, 2, 4, 10, 26, 76, …

 

Да предположим, че една телефонна услуга има n абоната, всеки двама от които са свързани помежду си чрез телефонен кабел.

Колко различни комбинации от разговори могат да бъдат проведени едновременно?

 

Числа на Деланоя

1, 3, 13, 63, …

Броя на пътищата от долния ляв ъгъл (0, 0) до горния десен ъгъл (n, n), на правоъгълна мрежа като се използват само единични стъпки нагоре, напред и по долен ляв – горен десен диагонал.

 

Числа на Wedderburn–Etherington

1, 1, 1, 2, 3, 6, 11, 23, 46, 98, …

Броят на неподредените бинарни дървета с n възли

 

 

Числа на Бел

1, 1, 2, 5, 15, 52, …

Броят на различните начини за разделяне на множество с n елемента на подмножества.

 

 

 

Следете блога за интересни свойства на редиците свързани с множества.

Следете блога за интересни задачи свързани с комбинаторика и множества.

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios