Gamification във виртуалната класна стая – част 5 – Играчите

Време за четене: около 5 минути

Линк към оригиналната статия: Gamification in the Virtual Classroom – the Players

Виртуалната класна стая е сцената в която се развива действието на играта наречена образование. Една игра има смисъл само ако има играчи. За това в този пост ще говорим за играчите.

Помислете за една изумително успешна игра – Pokémon Go. Милиони хора по света я играят от създаването и през 2016 година до ден днешен. Това са хора на различни възрасти, с различен социален статус и различни интереси. Към 15 юли 2016 година в Холандия с население малко над 13 милиона, приблизително 1,3 милиона души я играят, въпреки че към тази дата играта официално не е пусната за страната. И днес, хора на 50 години си вземат почивен ден за да отидат на отдалечено от тях място, на което ще се „излюпят“ виртуални „яйца“ на виртуални покемони, които след това ще си разменят с напълно непознати хора. За някои това звучи като лудост. Има много хора, които обичат да играят игри, но никога не биха играли Pokémon Go. Така е защото нито една игра – дори най-успешната – не е  интересна за всеки тип играч. Създателите на игри знаят това и внимателно таргетират определен тип играчи. Точно това трябва да имаме предвид и ние, когато създаваме образователни продукти.

Типове играчи според Bartle

Richard Bartle е британски писател, преподавател и изследовател на игрите. Той разделя играчите по два основни признака.

  1. Първото разделение е свързано с предпочитанията на играчите да действат или да взаимодействат.
  2. Второто разделение е свързано с фокуса на играчите върху другите играчи или върху заобикалящата ги среда.

Така се формират четири доста различни групи.

Socializers: Те предпочитат взаимодействието пред действието и са фокусирани върху другите играчи, а не върху заобикалящата ги среда.

Explorers: Това е групата на играчи, които също като Socializers предпочитат взаимодействието, но техния фокус е върху обкръжаващата ги среда.

Achievers: Това е групата на играчи, които предпочитат действието пред взаимодействието, но също като Explorers се фокусират върху обкръжаващата ги среда.

Killers: Това е групата на играчи, които предпочитат действието пред взаимодействието и се фокусират върху другите играчи. Те действат в директен сблъсък с другите играчи.

Играчите във виртуалната класна стая

Socializers: Това е най-многобройната група играчи. Около 80% от играчите са от този тип. Играта Pokémon Go е насочена точно към тях. Не очаквайте от тях ожесточена конкуренция. Те се чувстват добре в група. Тези хора предпочитат да учат един от друг. Ако искате да мотивирате такива играчи, създайте общност и им осигурете възможност за напредък в нея. Използвайте Groups (Breakout rooms). Възложете задача и оставете групите да работят в екип. Наградете ги с нещо, което могат да разменят с други хора. Индивидуалното обучение не е за тях. Допълнителните материали за самоподготовка не са за тях.

Explorers: Около 10% от играчите попадат в тази група. Тези хора оценяват високо възможността да общуват с експерти от съответната област. Те с удоволствие ще участват в групов проект за изследване на някой проблем от преподаваната област. Склонни са да споделят знанията си. Осигурете им среда от други хора интересуващи се от областта в която преподавате. Трудното забавление (Hard Fun) е пътят към тях.

Achievers: Тази група много прилича на групата на Explorers.  Също е около 10%. Тези хора не са за групови проекти. Предпочитат индивидуалното обучение, така че да не им се налага да се съобразяват с напредъка на останалите. Осигурете им интересни допълнителни материали в съответната област и им възлагайте редовно индивидуални задачи, предизвикващи ги да откриват сами нови неща от преподаваната област. Следенето на процеса на напредък в областта е особено мотивиращо за тях. Както и наградите от категорията за самочувствие.

Killers: Това е една много малобройна група. По-малко от 1% от играчите са в тази група. Тези играчи са силно конкуриращи се. Те са онези, които предпочитат индивидуалното обучение с фокус върху постигането на резултати. Оценката на напредъка е техен много силен мотиватор. Груповите задачи не са за тях. Осигурете им възможност да се докажат.

Предимства на виртуалната класна стая

Много малко хора са изключително представители на определен тип играчи. По-голяма част са смесица от различни типове. Но някой тип преобладава във всеки от нас.

Традиционната класна стая няма възможност да отчете спецификата на учениците. Интересният за един Socializer час ще е абсолютен провал за един Killer. Един проект, който ще очарова Achiever ще бъде досада за  Socializer.

Предимството на виртуалната класна стая е, че може да адаптирате един и същи урок за различните типове и да го реализирате едновременно. Можете да създадете сценарий на урока, в който да отчетете спецификата на всеки от участниците. Можете да дадете самостоятелна задача на един Achiever, докато обсъждате на експертно ниво с един Explorer и сте отделили Socializers в Breakout rooms за да обсъдят реализирането на проекта, който обобщава предадения материал. Можете да предложите както индивидуално, така и групово обучение.

Учителите също са играчи. Те също са от някой от изброените типове. Някои учители се фокусират върху областта в която преподават, други се фокусират върху учениците. Някои учители предпочитат да излизат извън рамките на планирания материал, други се фокусират върху това да гарантират, че учениците им ще постигнат възможно най-висок резултат на даден изпит.

Образованието е игра. И като всяка игра осигурява на играчите инструменти на всеки етап. С колкото повече инструменти разполагате, толкова по-добри са шансовете за успех. Умелото им използване е ключов фактор. Но нека си го кажем направо. Това изисква много умения и много сериозна концентрация в преподаването. Системите за e-learning се развиват постоянно, за да предлагат все повече и по-разнообразни инструменти. И това е само началото. Почакайте да видите какво ще стане, когато виртуалната и добавената реалност станат част от тези системи.

VEDAMO е страхотен партьор на всеки учител:

  • системата предлага разнообразни инструменти за създаване и използване на новаторско образователно съдържание за Explorers и Achievers
  • възможността да се учиш от чуждия опит чрез споделени шаблони за Socializers и Explorers
  • възможността да се усъвършенстваш непрекъснато като надграждаш изградените от теб образователни материали за Achievers иKillers
  • подкрепата при разрешаване на възникналите технически проблеми за всички

Не забравяйте – в играта наречена образование има едно много важно правило: няма любими предмети, има любими учители.

 

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios