Игрите и откривателството в „Сгъни наука – карти за окривателство“

 

Използването на игри за обучение е вероятно най-старата образователна технология. Самото образование си е една игра. Но като всяка игра, за образованието са необходими специфични инструменти. Някак с годините всички разнообразни предмети с които се преподаваха математически концепции изчезнаха от класните стаи. Вероятно с идеята, че ще бъдат заменени от виртиални образователни инструменти. Но не се случи съвсем така. Донякъде поради факта, че виртуалните образователни инструменти много често изключват взаимодействието на самите ученици при решаване на различни казуси.

Обаче ние хората учим най-лесно един от друг. При взаимодействието си учениците си помагат да осмислят различни аспекти на изучавания обект. Колко пъти ние учителите сме попадали в ситуация в която сме обяснили нещо по всички възможни начини за които сме се сетили на ученик А и не сме постигнали резултата, който сме очаквали. Но само при едно подмятане на друг ученик „Ей това го слагаш ей тук“ и изведнъж все едно е настъпил проблясък за А и той казва: „Аааа така ли било!“ и вече всичко му е ясно.

Математиката е наука, изучаваща абстрактни обекти. За да стигнем до тези обекти е необходимо ученикът да изгради умения за работа с абстракции. Но абстракциите за това са абстракции, защото не съответстват на нито един реален обект, като същевременно биха могли да съответсват на всеки. Представяме си куб и после работим с представата за този куб. Къде другаде правим това? Отговорът ще ви изненада (или може би не). Игрите са мястото, където човек си представя какво ли не и после действа съобразно тази своя представа.

За това създадохме игри с които да помогнем за изучаването на такива обекти като куб, развивка на куб, проекция на обект. Така даваме инструменти в ръцете на учениците да споделят и развиват знанията си за тези абстракции. Освен това създаваме платформа в която учителят да поставя всякакви предизвикателства и така да води учениците напред в техния път за опознаване на куба.

Игрите са част от серията „Сгъни наука“ и имат за цел да развият пространственото виждане. В „Сгъни наука-карти за откривателство“ има 52 карти. Игрите ни пренасят на далечната планета Хекса, която наскоро е заселена от земляни.

35 от картите са всички възможни хексамино (конструкции от 6 свързани по различен начин квадрата). С тях се играе играта „Заселници на Хекса“. Идеята на играта е помогне на учениците да разпознават развивките на куба. Да разберат, че не всички хексамино са развивки на куб. Да извлекат за себе си критериите за това, кое може и кое не може да се сгъне на куб и евентуално да направят предположение защо не може. Правилата за играта можете да видите във видеото тук.

Играта се играе в група от 6-7-8 човека и трае около 20 минути, така че да може да се изграе в един учебен час.

 

12 от картите представляват купчинки от кубчета. Тъй като те изобразяват триизмерен обект върху двуизмерна равнина е необходимо пространствено виждане за да се разбере колко са кубчетата. С тези карти се играе играта „Тайните на Хекса“. Целта на играта е да противопостави една купчинка на друга купчинка, като купчинката с по-голям брой кубчета печели. Правилата на играта можете да видите видеото тук.

Играта е за двама и трае около 20 минути, като това я прави удобна за игра по двойки в час.

 

След като веднъж учениците са станали фамилиарни с куба вече е време за задачи. Но решаването на една и съща задача от целия клас, често води до това, че тя се решава от само няколко ученика, а останалите в най-добрия случай преписват решението от дъската. За това със „Сгъни наука – карти за откривателство“ вървят и повече от 100 различни задачи за куб групирани в 3 типа. Така всеки ученик с изтеглянето на една произволна карта си задава задача, различна от задачата на останалите, като в същото време може да следва алгоритъм за решаването ѝ, подобен на този, който следват и всички останали. Този начин за поставяне на задачи дава ефективна платформа за истинска колаборация между целия клас. На всеки етап от задачата се изисква различно умение и различно знание и така една задача обхваща целия набор от знания и умения свързани с изучаването на куба. Това е особено ефективно при преговорните уроци. Работните листи за задачите можете да изтеглите тук.

И ако трябва да обобщя – „Сгъни наука-карти за откривателство“ представлява цялостна платформа за ефективно изучаване на куба. Използвайки прийомите на игрите знанията за куба са поставени в една интересна игрова среда и довеждат до осъзнаване и упражняване на основните свойства на изучавания обект.

„Сгъни наука – карти за откривателство“ можете да поръчате тук.

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios