Нобелова награда за математици

by | Oct 3, 2018 | Math

Тази седмица е седмицата на Нобеловите награди. Те се раздават за постижения в областта на природните науки – физика, химия и медицина или физиология и за литература и мир. В чест на Алфред Нобел, Шведската банка учредява Паметна Нобелова награда за икономически науки, която днес се нарича Нобелова награда за икономика. Разбира се възниква въпросът “Защо Алфред Нобел не е учредил и награда за математика?”
Математици са печелили Нобелова награда за постижения в различни области.
Първият математик спечелил Нобелова награда е Бертран Ръсел. Неговият принос в развитието на теорията на множествата е значителен. Парадоксът на Бертран Ръсел може да се обясни със следната проста задача – “Кметът наредил на селския бръснар да бръсне всички онези и само онези жители на своето село, които не се бръснат сами. Кой ще бръсне селския бръснар?”. Той печели Нобелова награда за литература през 1950 година.

През 1972 година Нобеловата награда по икономика е присъдена на Кенет Ароу Той е автор на теорията за свободния избор. Точно нея всеки ученик може да използва за да провали часовете по новата дисциплина – „Гражданско образование“. Прочутата теорема на Кенет Ароу изследва съществуването на справедлива система за избор.

Леонид Канторович печели Нобеловата награда за икономика през 1975 година за прилагането на линейното програмиране  като инструмент в икономиката и това се появява в публикация “Математически методи за организиране и планиране на производството”, която той публикува през 1939 г. Може би учениците ще разберат по-добре смисъла от решаване на системи уравнения и неравенства, ако знат, че икономиката се крепи на тях.

Легендарният гений на Теория на игрите – Джон Наш, печели Нобеловата награда по икономика през 1994 година. Колко жалко, че никакви елементи от тази теория не се изучават в училище. Филмът “Красив ум” е посветен на Джон Наш.

Още един математик печели Нобелова награда за икономика за разработките си в областта на Теория на игрите – Роберт Ауман през 2005 година. Той изследва теорията за конфликтите и сътрудничството в контекста на мира и войната.

 През 2020 Нобеловата награда по физика е присъдена на Сър Роджър Пенроуз, който я получава за разработките си върху математическия модел на черните дупки. В областта на математиката той е известен с работата си върху непериодичните мозайки. 

Разбира се възниква въпросът “Защо Алфред Нобел не е учредил и награда за математика?” Версии много, но най-правдоподобната от тях е, че по времето на Алфред Нобел в Швеция вече е имало учредена награда за постижения в математиката и той не е виждал смисъл в дублирането на това.
И още за това какви награди печелят математиците в “Наръчник на бунтаря за проваляне на часа по математика”.

Последвайте ни

FACEBOOK

Електронна Поща

  marielastan4eva@gmail.com

Copyright © 2018 Мариела Станчева|Website Design by Blue Gem Studios