Една космическа сонда и 27 кубчета

Една космическа сонда и 27 кубчета

Една космическа сонда и 27 кубчета STEM – проект (5,6 клас) Цел: преговор и затвърждаване на основните знания за куб Време: 1-2 учебни часа (Още много мини STEM-проекти (за около 10 минути) можете да откриете в „Сгъни наука – кубът“.) Стъпка 1: Да направим 27 кубчета...