Блог

Светът на Байта и бройните системи

Светът на Байта и бройните системи

В „Светът на Байта – естествените числа“ разглеждаме числата по начин, който се различава от ежедневното им свързване с количество. Разглеждаме ги като език за записване на онова, което остава, когато махнем ежедневното разбиране за тях. Както обичат да се шегуват...

Трудно е да се каже

Трудно е да се каже

Проблемът със сумата на трите куба Съществува предположение, че всяко число, което при делене на 9 дава остатък различен от 4 или 5 може да бъде представено като сума на кубовете на 3 цели числа. Това предположение не е доказано и не е опровергано. Последното число...

Числови редици свързани с множества

Числови редици свързани с множества

Телефонни числа 1, 1, 2, 4, 10, 26, 76, ...   Да предположим, че една телефонна услуга има n абоната, всеки двама от които са свързани помежду си чрез телефонен кабел. Колко различни комбинации от разговори могат да бъдат проведени едновременно?   Числа на...

Рекурентни редици

Рекурентни редици

Числа на Фибоначи 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …   P1=1 P2=1   Рекурентна формула Pn=Pn-1 + Pn-2 Числа на Падован 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86,… P1=1 P2=1 P3=1 Рекурентна формула Pn=Pn-2 + Pn-3   Числа на Перин 3, 0,...

Фигурални числа

Фигурални числа

Триъгълни числа: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, … Триъгълни числа – n-тото триъгълно число Pn е броят на отделните точки в шаблон от точки, състоящ се от очертанията на правилни триъгълници със страни до n точки, когато триъгълниците са насложени,...

Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1

Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1

Мини STEM проектите в часа по математика – Част 1 Отличителна черта на STEM-подхода е, че трябва да има някакъв продукт в неговия край, който да демонстрира откривателството. Създаването на STEM-проекти базирани на математиката е трудна работа. Причината е, че всички...

Започваме заедно едно приключение в света на математиката

Нашите продукти вдъхновяват. Ние разказваме вдъхновяващи истории от миналото, настоящето и бъдещето. Чрез тях насърчаваме всеки да създаде част от бъдещето.

marielastan4eva@gmail.com